HISTORIA ZESPOŁU

Zespół  powstał 9 października 2009 roku. Powołał  go Ks. Prałat Marian Rapacz. To jego wrażliwość na biedę i osamotnienie, jego umiejętność oddania inicjatywy w nasze ręce i nasza  parafian determinacja stworzyły ten dar serca dla drugiego człowieka. Okazuje się, że w naszym społeczeństwie żyje jeszcze idea zwykłej ludzkiej solidarności. Trzeba też zaznaczyć, że czas powołania  zespołu to czas wyjątkowego nagromadzenia w społeczeństwie biedy i ubóstwa wynikłego z transformacji gospodarczej. Ta oczywiście nigdy nie zniknie, ale dzisiaj rewolucja społeczna idzie w kierunku innych wyzwań i potrzeb i zmieniać się będą też uwarunkowania generujące biedę.

Zespół zawsze będzie miał pełne ręce roboty. Zdobywanie  środków finansowych i przydział we właściwe miejsce to podstawowy kierunek. Pojawia się też konieczność przygotowania  na czasy, kiedy grupa osób niesamodzielnych i z niepełnosprawnością będzie stawiała nowe zadania przed członkami zespołu. To wyzwanie na czasy najbliższe i dzisiejsza formuła zapewne będzie musiała się dostosować  do nowego.

Dlatego nowa inicjatywa wolontariatu młodych to dobry początek na nowe wyzwania. Za nami wiele, wiele ludzkich dramatów w których członkowie zespołu uczestniczyli i pomagali. Były ciężkie, nieuleczalne choroby, które dalej  towarzyszą naszym podopiecznym. Były dramaty z pogranicza patologii, tak w sferze zdrowia, jak i relacji rodzinnych połączonych z dramatami finansowymi.

Zespół narażony był na ataki wielu oszustów, ale nasza struktura oparta na twardych zasadach, obroniła zespół przed nimi. Pomagaliśmy i pomagamy dzieciom, tym głodującym na świecie również. Dzisiaj martwi nas jedynie wiek członków zespołu. Ile starczy nam jeszcze sił i jak długo zdrowie pozwoli na aktywność. Wymiana pokoleniowa to warunek kontynuacji na długie lata. [opr. Barbara Szafraniec].

Zapraszamy chętnych, w ramach wolontariatu, do pomocy w odwiedzinach ludzi samotnych!


Zdjęcie archiwalne: Zespół za czasów ks. Prob. Mariana Wanata (2016-2020)

zespół charytatywny