Zapraszamy do odsłuchania rekolekcji ks. Franciszka Longchamps de Bériera