Termomodernizacja budynku plebanii oraz kościoła – Unieważnienie