• Aktualnie w naszej parafii mamy czterech (mężczyzn, chociaż mogą być również nimi kobiety) nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej (zwyczajnymi szafarzami Komunii Świętej w Kościele łacińskim są wszyscy duchowni – biskupi, prezbiterzy oraz diakoni).
  • Powierza się im część uprawnień właściwych akolicie (noszenie Komunii do chorych i rozdzielanie Jej wiernym). Wyznaczeni w ten sposób wierni zostają powołani na konkretny czas i z założenia mogą pełnić swoją posługę tylko we własnej diecezji. Część z nich jest także posyłana z Komunią do chorych.