Stacja Opieki Caritas

Caritas Archidiecezji Krakowskiej

Stacja Opieki przy ul. Komandosów 18, w budynku przy parafii Matki Bożej Fatimskiej jest kontynuacją działającej od 2 listopada 2000 r. w Krakowie Stacji Opieki przy ulicy Bronowickiej 78. Ze względu na trudne warunki lokalowe Stacja została przeniesiona do nowej siedziby, w pełni przystosowanej do nowych norm Unii Europejskiej.

Stacja Opieki Caritas sprawuje opiekę pielęgnacyjną, rehabilitacyjną i socjalną nad osobami chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi, przebywającymi w domach. Zatrudnione przez Caritas pielęgniarki wykonują usługi medyczne i pielęgnacyjne w domu chorego (np. badania poziomu cukru we krwi, ciśnienia krwi, iniekcje, EKG, zmiana opatrunków, toaleta przeciwodleżynowa), prowadzą poradnictwo w sprawach medycznych, higieny i odżywiania, a także pomagają w organizowaniu zakupów i załatwianiu spraw urzędowych.

Przy Stacji znajduje się również gabinet rehabilitacyjny, gdzie wykonywane są zabiegi rehabilitacyjne. Stacja Caritas wypożycza sprzęt rehabilitacyjny do celów opieki i leczenia osób chorych, starszych i niepełnosprawnych.

Pielęgniarki i rehabilitantki zajmują się osobami niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi, najczęściej w trudnej sytuacji finansowej. Pracę swą dzielą pomiędzy pomoc w ambulatorium a opiekę w domu. Opieka pielęgniarska polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, profilaktycznych i edukacji. Rehabilitantki zajmują się przywracaniem sprawności.