Spowiedź

  • Spowiedź odbywa się na każdej Mszy św. oraz zazwyczaj podczas wszystkich nabożeństw.
  • Dodatkowo przed każdą Mszą św. ranną dyżur w konfesjonale pełni ks. Prałat Marian Rapacz.
  • Na spowiedź można umówić się także indywidualnie z konkretnym księdzem.