• Spowiedź odbywa się
    – w tygodniu przed każdą Mszą św a
    – w niedzielę podczas każdej Mszy św.
    – zazwyczaj podczas wszystkich nabożeństw.
  • Dodatkowo przed każdą Mszą św. ranną dyżur w konfesjonale pełni ks. Prałat Marian Rapacz.
  • Na spowiedź można umówić się także indywidualnie z konkretnym księdzem.

Uwaga: jeśli świeci się z którejś ze stron konfesjonału światło czerwone oznacza to, że właśnie z tej strony konfesjonału ktoś  jest i aktualnie się spowiada. Należy poczekać aż światło czerwone przestanie świecić i wtedy można wejść.