Stopnie formacji

Kandydat

Kandydat – nie ma stroju liturgicznego, są jednak od tego wyjątki. Okres kandydatury ustala opiekun parafialny Liturgicznej Służby Ołtarza LSO. Powinien on być na tyle długi, aby kandydat poznał wszystkie elementy służby przy ołtarzu. Niektóre parafie okres kandydatury dzielą na stopnie aspiranta i kandydata. W takim wypadku aspirant nie nosi stroju liturgicznego w ogóle, kandydat zaś nosi komżę.

Ministrant

Ministrant – po odbytym okresie kandydatury zostaje uroczyście pobłogosławiony do pełnienia funkcji ministranta. Rodzaj posługi dostosowuje się do umiejętności ministranta. W niektórych diecezjach ministranci dzielą się kategoriami służby, którą wykonują np. ministrant światła, ministrant krzyża czy ministrant księgi.

Lektor

Lektor – inaczej ministrant Słowa Bożego – jest pobłogosławiony do jej pełnienia swojej funkcji przez dziekana. Do jego zadań należy odczytywanie Słowa Bożego, wezwań modlitwy powszechnej, komentarzy mszalnych. Zazwyczaj starszy z grona ministrantów sprawuje nad nimi opiekę.

Ceremoniarz

Ceremoniarz – inaczej mistrz ceremonii – to lektor, odpowiada za przygotowanie liturgii i jej poprawny przebieg. Musi posiadać wiedzę dotyczącą przepisów liturgicznych. Często jako element ubioru nosi krzyż ceremoniarski nakładany uroczyście przez biskupa. Może pełnić rolę opiekuna parafialnej służby liturgicznej.