Sakrament małżeństwa

 • Narzeczeni powinni zgłosić się w Parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu kościelnego.
 • W Kancelarii Parafialnej narzeczeni powinni przedstawić następujące dokumenty:
  • Dowód osobisty;
  • Zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (zaświadczenie ważne 3 miesiące);
  • Świadectwo sakramentu Chrztu św. z parafii, w której miał miejsce ten sakrament (ważne 6 miesięcy);
  • Świadectwo sakramentu Bierzmowania, jeśli  nie ma adnotacji w metryce;
  • Indeks nauki religii ze szkoły ponadpodstawowej;
  • Ci, którzy nie zawierają małżeństwa konkordatowego przedkładają akt zawarcia kontraktu cywilnego;
  • Zaświadczenie z kursu dla narzeczonych;
  • Wdowcy przynoszą kościelny akt zgonu współmałżonka.
 • Narzeczeni powinni znać podstawowe prawdy wiary.
 • Według Prawa Kościelnego ślub powinien odbyć się w Parafii narzeczonej lub narzeczonego, a z ważnej i słusznej przyczyny za wyraźną zgodą Parafii narzeczonych w innym kościele.
 • W dniu ślubu świadkowie powinni mieć:
  • Dowody osobiste;
  • Obrączki narzeczonych;
  • Kartki ze Spowiedzi św. narzeczonych.