Sakrament małżeństwa

 • Narzeczeni powinni zgłosić się w Parafii zamieszkania narzeczonej (lub narzeczonego) przynajmniej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu kościelnego. Według Prawa Kościelnego ślub powinien odbyć się w Parafii narzeczonej lub narzeczonego, a z ważnej i słusznej przyczyny za wyraźną zgodą Parafii jednego z narzeczonych w innym kościele.
 • W Kancelarii Parafialnej narzeczeni powinni przedstawić następujące dokumenty:
  • Dowód osobisty;
  • Zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (zaświadczenie ważne 6 miesięcy bez 1 dnia);
  • Świadectwo sakramentu Chrztu św. z parafii, w której miał miejsce ten sakrament (ważne 6 miesięcy);
  • Świadectwo sakramentu Bierzmowania, jeśli  nie ma adnotacji w metryce;
  • Indeks nauki religii ze szkoły ponadpodstawowej;
  • Ci, którzy nie zawierają małżeństwa konkordatowego przedkładają akt zawarcia kontraktu cywilnego;
  • Zaświadczenie z kursu dla narzeczonych;
  • Wdowcy przynoszą kościelny akt zgonu współmałżonka.