• Narzeczeni powinni zgłosić się w Parafii zamieszkania narzeczonej (lub narzeczonego) przynajmniej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu kościelnego celem przeprowadzenie formalności przedmałżeńskich.
 • W Kancelarii Parafialnej narzeczeni powinni przedstawić następujące dokumenty:
  • Dowód osobisty;
  • Zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (zaświadczenie ważne 6 miesięcy bez 1 dnia);
  • Świadectwo sakramentu Chrztu św. z parafii, w której miał miejsce ten sakrament (ważne 6 miesięcy);
  • Świadectwo sakramentu Bierzmowania, jeśli  nie ma adnotacji w metryce;
  • Indeks nauki religii ze szkoły ponadpodstawowej;
  • Ci, którzy nie zawierają małżeństwa konkordatowego przedkładają akt zawarcia kontraktu cywilnego;
  • Zaświadczenie z kursu dla narzeczonych;
  • Wdowcy przynoszą kościelny akt zgonu współmałżonka.
 • UWAGA na nowy przepis od 2019 roku!
 • Według  prawa kanonicznego ślub powinien odbyć się w kościele parafialnym narzeczonej lub narzeczonego, a z ważnej i słusznej przyczyny – za pisemną zgodą Parafii jednego z narzeczonych – w innym kościele. W tym jednak przypadku formalności przedmałżeńskie (protokół) są przeprowadzane w parafii, w której odbywa się ślub, chyba że będzie ono zawierane w kościele nieparafialnym tj. rektoralnym lub zakonnym (na podstawie Dekretu ogólnego Konferencji Episkopatu Polski o przeprowadzaniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa kanonicznego z dnia 8 października 2019 r. punkt 10. – promulgacja SEP-D/6.2-8 z dnia 26 listopada 2019 r.) .