Przygotowanie do bierzmowania

KLASA 8ABCD – KANDYDACI DO BIERZMOWANIA

Zgłoszeni w parafii MB Fatimskiej w Październiku 2020

Wzór Życiorysu ( Do oddania fizycznie w Kościele w lutym

w ramach spotkania na Mszy Św. – Harmonogram poniżej)

Np. Św. Wojciech – uczeń: „Jan Kowalski 8a”

  • W ramach spotkania za luty w przygotowaniu do Sakramentu Bierzmowania Klas 8 proszę komputerowo napisać życiorys patrona wybranego do sakramentu Bierzmowania zawierając w życiorysie mającym obszerność minimum jednej strony A4 (można więcej) czcionką 14 z odstępem 1,5 następujące informacje.:
  • Dane z życia patrona Św. (Data urodzenia, gdzie żył czym się zajmował, czego dokonał w życiu, że został Świętym, jak i dlaczego i kiedy zginął, kiedy został kanonizowany i beatyfikowany i przez kogo, kogo jest patronem, i dlaczego takiego patrona wybiera kandydat do Bierzmowania.)
  • Na Końcu Życiorysu należy napisać: Moim Świadkiem do bierzmowania będzie……………………………. imię i nazwisko Świadka do Bierzmowania, którego kandydat poprosił (Świadek musi być bierzmowany i być w Sakramentalnym Związku małżeńskim lub kawaler/panna)

 

KLASA 8ABCD – KANDYDACI DO BIERZMOWANIA

Zgłoszeni w parafii MB Fatimskiej w Październiku 2020

Piszemy podanie do Biskupa o udzielenie Sakramentu Bierzmowania

( Do oddania fizycznie w Kościele w Marcu

w ramach spotkania na Mszy Św. – wg Harmonogramu)

W ramach przygotowania w Marcu kandydaci piszą bardzo ładnie odręcznie, zgodnie ze sztuką pisarską – podanie do Biskupa o udzielenie sakramentu Bierzmowania zawierając w nim:  dlaczego mają ten sakrament otrzymać, w jaki sposób do niego się przygotowywali zarówno samodzielnie jak i wspólnotowo oraz jakie postanowienia w związku z przyjęciem tego sakramentu zamierzają zrealizować.

 

 

Harmonogram Spotkań z kandydatami do Bierzmowania

W parafii MB – Fatimskiej w Krakowie Komandosów 18

 z klas VIII ABCD – osiedle Podwawelskie Luty – Kwiecień 2021

 

 

Data Klasa Rodzaj spotkania
11.02.2021

Czwartek

8A 18.00 – Spowiedź na rozpoczęcie Wielkiego postu

18.30 – Msza św. z celebracją Patrona

19.00 –  Sprawdzenie zadania z Grudnia opisanych rorat, wypełnianego indeksu przez kandydata w ramach samodzielnego przygotowania do bierzmowania czyli uczestnictwa w niedzielnych Mszach Św. i zalecanych nabożeństwach od października. Uzupełnienie dokumentacji czyli – Metryka chrztu, pozwolenie na bierzmowanie, oczywiście tylko Ci co tego jeszcze nie oddali

12.02.2021

Piątek

8B 18.00 – Spowiedź na rozpoczęcie Wielkiego postu

18.30 – Msza św. z celebracją Patrona

19.00 –  Sprawdzenie zadania z Grudnia opisanych rorat, wypełnianego indeksu przez kandydata w ramach samodzielnego przygotowania do bierzmowania czyli uczestnictwa w niedzielnych Mszach Św. i zalecanych nabożeństwach od października. Uzupełnienie dokumentacji czyli – Metryka chrztu, pozwolenie na bierzmowanie oczywiście tylko Ci co tego jeszcze nie oddali

15.02.2021

Poniedziałek

8C 18.00 – Spowiedź na rozpoczęcie Wielkiego postu

18.30 – Msza św. z celebracją Patrona

19.00 –  Sprawdzenie zadania z Grudnia opisanych rorat, wypełnianego indeksu przez kandydata w ramach samodzielnego przygotowania do bierzmowania czyli uczestnictwa w niedzielnych Mszach Św. i zalecanych nabożeństwach od października. Uzupełnienie dokumentacji czyli – Metryka chrztu, pozwolenie na bierzmowanie oczywiście tylko Ci co tego jeszcze nie oddali

18.02.2021

Czwartek

8D 18.00 – Spowiedź na rozpoczęcie Wielkiego postu

18.30 – Msza św. z celebracją Patrona

19.00 –  Sprawdzenie zadania z Grudnia opisanych rorat, wypełnianego indeksu przez kandydata w ramach samodzielnego przygotowania do bierzmowania czyli uczestnictwa w niedzielnych Mszach Św. i zalecanych nabożeństwach od października. Uzupełnienie dokumentacji czyli – Metryka chrztu, pozwolenie na bierzmowanie oczywiście tylko Ci co tego jeszcze nie oddali

17.02.2021

Środa Popielcowa

8ABCD Uczestnictwo na Mszy Św. z obrzędem posypania głowy popiołem w parafii dowolnej z zapisaniem tego w indeksie (wykorzystać 1 rubrykę z tabelki z Drogi  Krzyżowej i wpisać tam Środa Popielcowa i po Mszy iść po podpis Kapłana do zakrystii|)

 

19.02.2021

Piątek

 

8A 19.00 – Wspólna Droga Krzyżowa

(Drugie nabożeństwo Drogi Krzyżowej realizujemy w dowolnym terminie i w dowolnej parafii). Za nabożeństwa podpisy zbieramy w indeksie s. 8 i 9

 

21.02.2021

Niedziela

 

8A

17.45 – Wspólne Nabożeństwo Gorzkich Żali

(Drugie nabożeństwo Gorzkich Żali realizujemy w dowolnym terminie i w dowolnej parafii). Za nabożeństwa podpisy zbieramy w indeksie s. 8 i 9

26.02.2021

Piątek

 

8B 19.00 – Wspólna Droga Krzyżowa

(Drugie nabożeństwo Drogi Krzyżowej realizujemy w dowolnym terminie i w dowolnej parafii). Za nabożeństwa podpisy zbieramy w indeksie s. 8 i 9

 

28.02.2021

Niedziela

 

8B

17.45 – Wspólne Nabożeństwo Gorzkich Żali

(Drugie nabożeństwo Gorzkich Żali realizujemy w dowolnym terminie i w dowolnej parafii). Za nabożeństwa podpisy zbieramy w indeksie s. 8 i 9

05.03.2021

Piątek

 

8C 19.00 – Wspólna Droga Krzyżowa

(Drugie nabożeństwo Drogi Krzyżowej realizujemy w dowolnym terminie i w dowolnej parafii). Za nabożeństwa podpisy zbieramy w indeksie s. 8 i 9

 

07.03.2021

Niedziela

 

8C

17.45 – Wspólne Nabożeństwo Gorzkich Żali

(Drugie nabożeństwo Gorzkich Żali realizujemy w dowolnym terminie i w dowolnej parafii). Za nabożeństwa podpisy zbieramy w indeksie s. 8 i 9

12.03.2021

Piątek

 

8D 19.00 – Wspólna Droga Krzyżowa

(Drugie nabożeństwo Drogi Krzyżowej realizujemy w dowolnym terminie i w dowolnej parafii). Za nabożeństwa podpisy zbieramy w indeksie s. 8 i 9

 

14.03.2021

Niedziela

 

8D

17.45 – Wspólne Nabożeństwo Gorzkich Żali

(Drugie nabożeństwo Gorzkich Żali realizujemy w dowolnym terminie i w dowolnej parafii). Za nabożeństwa podpisy zbieramy w indeksie s. 8 i 9

18.03.2021

Czwartek

8A 18.30 – Msza Św. z wręczeniem podania o Bierzmowanie
19.03.2021

Piątek

8B 18.30 – Msza Św. z wręczeniem podania o Bierzmowanie
25.03.2021

Czwartek

8C 18.30 – Msza Św. z wręczeniem podania o  Bierzmowanie
26.03.2021

Piątek

8D 18.30 – Msza Św. z wręczeniem podania o Bierzmowanie

 

Termin Sakramentu Bierzmowania  i spotkań modlitewnych przed jego przyjęciem zostaną podane po świętach wielkanocnych. Planowany Sakrament po 18 kwietnia.