Przygotowanie do bierzmowania

Ze względu na coraz to większą liczbę zachorowań oraz przejściem dzieci i młodzieży na naukę zdalną spotkania kandydatów do Bierzmowania w dniach 5 i 6 Listopada zostają odwołane. VIII klasy zachęcam do udziału w nabożeństwach w transmisji na żywo korzystając ze strony naszej parafii. W taki sposób wypełniając indeks do bierzmowania w czasie pandemii.

 

Przygotowanie dalsze dla Klas VII 

Drodzy Rodzice rozpoczynamy 2 letni cykl przygotowania do Sakramentu Bierzmowania kandydatów z klas VII w Parafii MB Fatimskiej na os. Podwawelskim. Do Sakramentu Bierzmowania przystępują w naszej parafii kandydaci którzy mieszkają w naszej parafii, a którzy zgłosili się na przygotowanie wypełniając odpowiednią deklarację zgłoszenia w klasie VI. Uczniowie klas VII którzy mieszkają poza naszą parafią powinni się zgłosić do swoich parafii zamieszkania i zapytać o takie przygotowanie, a jeżeli kandydat pragnie się przygotowywać w naszej parafii powinien złożyć deklarację, (druk można pobrać poniżej wraz z drukiem zgody z parafii do wypełnienia)  i zgodę na przygotowanie tego sakramentu z parafii zamieszkania. Do zgody należy również dołączyć metrykę chrztu kandydata z parafii w, której kandydat był ochrzczony. Na metryce jest ważna wyraźna pieczątka parafii Chrztu kandydata.  Wspólne spotkania klas VII odbywać się będą zawsze w I Czwartki miesiąca w formie celebracji z udziałem kandydata w nabożeństwie oraz w Mszy Św. wieczornej a po Mszy Św. będzie krótkie spotkanie organizacyjne ze sprawdzeniem obecności. Obecność na spotkaniach celebracyjnych w Kościele w wyznaczonym terminie obowiązkowa. Pierwsze spotkanie celebracyjno – organizacyjne 1.10.2020 I czwartek godzina 17:45 – Nabożeństwo Różańcowe, 18.30 Msza Św.

Przygotowanie bezpośrednie dla Klas VIII

Drodzy Rodzice rozpoczynamy bezpośrednie przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania kandydatów z klas VIII w Parafii MB Fatimskiej. Do Sakramentu Bierzmowania przystępują w naszej parafii kandydaci którzy mieszkają w naszej parafii, oraz którzy zgłosili się na przygotowanie w klasie VII i przeszli całoroczny cykl przygotowania w klasie VII. Uczniowie klas VIII którzy mieszkają poza naszą parafią powinni się zgłosić do swoich parafii zamieszkania i zapytać o takie przygotowanie, a jeżeli kandydat pragnie się przygotowywać w naszej parafii powinien złożyć deklarację,(druk można pobrać poniżej wraz z drukiem zgody z parafii do wypełnienia) zgodę z parafii zamieszkania i potwierdzenie przygotowania z klasy VII.   Wspólne spotkania klas VIII odbywać się będą zawsze w Pierwsze Piątki miesiąca w formie celebracji czyli uczestnictwa w spowiedzi I piątkowej i na nabożeństwie oraz udziale w Mszy Św. wieczornej. Po Mszy św. odbywać się będzie krótkie spotkanie organizacyjne. Dodatkowo każdy kandydat samodzielnie będzie przygotowywał się indywidualnie do Sakramentu Bierzmowania uczestnicząc samodzielnie w nabożeństwach w roku liturgicznym  w naszej parafii lub w parafii zamieszkania. Obecność na spotkaniach celebracyjnych w Kościele w wyznaczonym terminie obowiązkowa. Pierwsze spotkanie celebracyjno – organizacyjne 2.10.2020 I piątek 17.00 – spowiedź kandydatów na początek przygotowania,  godzina 17:45 – Nabożeństwo Różańcowe, 18.30 Msza Św.

Zgłoszenie udziału w przygotowaniu do sakramentu bierzmowania