Przygotowanie do bierzmowania

Sakramentu Bierzmowania udzieli ks. Biskup Janusz Mastalski,
w piątek 3 kwietnia 2020 o godzinie 17.00

Najbliższe spotkania
  • klasy 6, Piątek 25.10.2019 godzina 17.50 – spotykamy się w kościele przy chrzcielnicy
  • klasy 7, Piątek  25.10.2019 godzina 16.30 – spotykamy się w kościele w kapicy Bożego Miłosierdzia
  • klasy 8, Piątek 25.10.2019 godzina 17.15 – spotykamy się w kościele w kaplicy Bożego Miłosierdzia
  • klasy 8, wtorek 19.11.2019 godzina godzina 14.45, spotkanie przed celebracją wybrania imienia. – spotykamy się w kościele: kaplica Miłosierdzia Bożego, osoby które nie mogą przyjść we wtorek zapraszam w czwartek 21.11.2019 na godzinę 17.30 spotykamy się w kościele: kaplica Miłosierdzia Bożego.
  • klasy 8, sobota 14.12.2019 godzina 17.00 Celebracja Wybrania Imienia – ze względu na udział uczniów w zawodach i turniejach termin został zmieniony na czwartek 19.12.2019 godzina 17.00
  • klasy 7, czwartek 19.12.2019 godzina 17.00 – uczestniczymy w Celebracji Wybrania Imienia klas 8 
  • każdy kandydat do bierzmowania przynajmniej 1 raz w tygodniu uczestniczy w roratach. 
  • UWAGA

25.10.2019 to data zamknięcia przyjmowania zgłoszeń do bierzmowania w naszej parafii.