Pogrzeb

Zgłaszając w Parafii zamieszkania zmarłego/ej/ pogrzeb należy:

  • najpierw odebrać akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego, chyba, że sprawą zajmie się wybrana firma pogrzebowa;
  • następnie  w Zarządzie Cmentarza ustalić miejsce, dzień i godzinę pogrzebu;
  • w Kancelarii Parafialnej przedłożyć akt zgonu z USC i świadectwo zaopatrzenia Świętymi Sakramentami (jeżeli zmarły był zaopatrzony poza Parafią np. w szpitalu);
  • kontakt do organisty: Edmund tel. 517 944 754 (Maria Kosowska – aktualnie na urlopie: tel. 512 502 472).