Apostolat MARGARETKA to wspólnota osób świeckich, które świadome licznych zagrożeń dla kapłaństwa we współczesnym świecie pragną nieść modlitewną pomoc Kościołowi. Istotę apostolatu jest codzienna modlitwa w intencji imiennie wskazanych kapłanów. Każda z członkiń przyjmuje na siebie obowiązek modlitwy za kapłana w wyznaczonym dla niej jednym dniu tygodnia.

Nazwę swą apostolat zawdzięcza kwiatowi margaretce, który składa się z siedmiu płatków. W centrum kwiatka wpisane jest imię kapłana a wokół niego – na siedmiu płatkach – imiona (nazwiska) osób modlących się za niego w wybranym dniu tygodnia.