Parafia pod wezwaniem Matki Boskiej Fatimskiej w Krakowie

ul. Komandosów 18
30-334 Kraków
woj. małopolskie
e-mail: parafia@podwawelskie.pl
NIP 944-17-11-864
Bank Pekao SA:  33 1240 4432 1111 0010 3214 7310

KANCELARIA PARAFIALNA

wtorek i czwartek 16.00-17.30
środa i sobota 9.00-10.00
Tel: (12) 266 62 82 wew. 100

Okres wakacyjny i ferie

wtorek: 16.00-17.30
sobota: 9.00-10.00
* w razie nagłych przypadków zawsze po Mszy wieczornej.

Księża w parafii

PROBOSZCZ

Ks. Kan. Jarosław Nowak
Telefon: (12) 266 62 82 wew. 101
e-mail: proboszcz@podwawelskie.pl

WIKARIUSZ

Ks. mgr Piotr Studnicki III
Telefon: (12) 266 62 82 wew.
e-mail: piotrstudnicki@gmail.com

PENITENCJARZ

Ks. Prał. Marian Rapacz
Telefon: (12) 266 62 82 wew. 108

REZYDENCI

Ks. mgr Konrad Kozioł
Dyrektor Wydziału Katechetycznego
Kurii Metropolitalnej w Krakowie
Telefon: (12) 266 62 82 wew. 103
e-mail: ks.konradkoziol@gmail.com

Ks. mgr lic. Mieszko Ćwiertnia
Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie
Telefon: (12) 266 62 82 wew. 106
e-mail:

Ks. dr Stanisław Radoń
Pracownik naukowy UPJP2
Telefon: (12) 266 62 82 wew. 105
e-mail: radonstan@gmail.com
Więcej…

Formularz kontaktowy