Kancelaria parafialna

Zasadniczo wszystkie sprawy kancelaryjne załatwiamy w godzinach posługi duszpasterskiej w kancelarii parafialnej.


We wtorki i czwartki od 16.00 do 17.30 oraz środy i soboty od 9.00 do 10.00


Telefon (12) 266 62 82W wyjątkowych wypadkach (np. pogrzeb) – jeśli ksiądz jest obecny można prosić o załatwienie sprawy poza godzinami kancelaryjnymi.

Metrykę Chrztu Świętego do zawarcia Sakramentu Małżeństwa wydajemy tylko do rąk własnych.