Działa od:
4.02.2021 roku

Opiekun grupy:
Ks. Prob. Jarosław Nowak

Spotkania grupy:
Czwartek godz. 19.15-20.30
salka parafialna pod kościołem
(wejście od strony Kancelarii parafialnej)

Członkowie grupy:
Dorośli pragnący czytać razem Pismo Święte

 

Opis grupy: 

Grupa biblijna spotyka się raz w tygodniu na wspólnej lekturze i rozważaniu Pisma Świętego. Wers po wersecie czytamy teksty Biblii, dzielimy się swoimi refleksjami i doświadczeniem działania Słowa w naszym codziennym życiu. Posiłkujemy się także lekturą komentarzy biblijnych i innych opracowań, które poszerzają horyzonty naszej wiedzy o Słowie Bożym.

Aby dołączyć do grupy, wystarczy przyjść na jedno z kolejnych spotkań, które odbywają się we czwartki o godz. 19.15.

Zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani wspólnym czytaniem Pisma Świętego.