• Chrzest Święty powinien się odbyć w Parafii zamieszkania rodziców (w innym przypadku wymagana jest zgoda z parafii zamieszkania rodziców dziecka na chrzest poza parafią)
 • Sakramentu Chrztu Świętego udzielamy zasadniczo w każdą niedzielę miesiąca podczas Mszy Świętej o godz.12:00, ewentualnie po mszy św.
 • Do zapisu Chrztu dziecka należy przedłożyć:
  • Akt urodzenia dziecka z USC (rodzice nie mający ślubu kościelnego, ani kontraktu cywilnego przedkładają zupełny akt urodzenia dziecka z USC);
  • Świadectwo ślubu kościelnego lub kontraktu cywilnego;
  • Zaświadczenie z Parafii rodziców chrzestnych, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami.
 • Dane potrzebne do wpisania dziecka do Księgi Chrzcielnej:
  • adres zamieszkania rodziców dziecka
  • telefon kontaktowy jednego z rodziców dziecka
  • imiona i nazwiska rodziców dziecka oraz daty i miejsca urodzenia
  • imiona i nazwiska ojca i matki (nazwisko panieńskie) rodziców dziecka
  • imiona i nazwiska chrzestnych oraz ich adresy zamieszkania