Chrzest święty

 • Sakramentu Chrztu Świętego udzielamy zasadniczo w każdą trzecią niedzielę miesiąca podczas Mszy Świętej o godz.12:00.
 • Chrzest dziecka należy zgłosić przynajmniej dwa tygodnie wcześniej w Kancelarii Parafialnej.
 • Do zapisu Chrztu dziecka należy przedłożyć:
  • Akt urodzenia dziecka z USC, (rodzice nie mający ślubu kościelnego, ani kontraktu cywilnego przedkładają zupełny akt urodzenia dziecka z USC);
  • Świadectwo ślubu kościelnego lub kontraktu cywilnego;
  • Zaświadczenie z Parafii rodziców chrzestnych, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami.
 • Chrzest Święty powinien się odbyć w Parafii zamieszkania rodziców.
 • Od momentu Chrztu Świętego spoczywa na rodzicach obowiązek wychowania dziecka w duchu religijnym, doprowadzenia go do poznania Boga oraz przygotowania na przyjęcie pozostałych Sakramentów św.