Odwiedziny chorych

  • Chorych odwiedzamy z Komunią Świętą w pierwsze piątki miesiąca od godziny 8:00, oraz przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocnymi.
  • W nagłych wypadkach należy wezwać kapłana o każdej porze.
  • Prosimy, by rodzina zgłaszała chorych w miarę możliwości wcześniej, gdy chory jest jeszcze przytomny i może się spowiadać i przyjąć Komunię Świętą.
  • Chorych z Komunią Świętą odwiedzają zarówno księża (w 1-wsze piątki i w nagłych wypadkach), jak i świeccy szafarze (w niedziele).