Rekrutacja uczniów do klas 1

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 25 w Krakowie uprzejmie przypomina Rodzicom, że elektroniczna rekrutacja uczniów do klas  pierwszych na rok szkolny 2018/2019 trwa do 28 marca. Serdecznie zapraszamy.
Z wyrazami szacunku,
Barbara Pyzik, Dyrektor SP 25 w Krakowie