Kolęda

 

Szanowni Państwo, 

Czas kolędy to okazja do wspólnej modlitwy z kapłanem domu. Uprzejmie prosimy o przygotowanie na stole wody święconej, krzyża i pisma świętego. Będziemy wdzięczni za obecność wszystkich domowników udzielając im kapłańskiego błogosławieństwa. Dziękujemy za życzliwość i możliwość spotkania. 

Duszpasterze

 

Program kolędy na najbliższe dni.

 

sobota 13.01.2018

od 10.00, Rozdroże 17, ks. Proboszcz

od 13.00, Rozdroże 21B, ks. Proboszcz

od 10.00, Komandosów 11, 66-1 ks. Andrzej

od 10.00, Komandosów 6, 106 – 150  ks. Paweł

od 16.00, Komandosów 19, 46 – 75 ks. Stanisław

 

poniedziałek 15.01.2017

od 15.00, Komandosów 17, 1-45. ks. Andrzej

od 16.00, Komandosów 16, klatka A od 10 piętra. ks. Paweł

od 16.00, Komandosów 4, 1-45. ks. Stanisław

 

wtorek 16.01.2018

od 15.30, Domy na Rozdrożu, a później Rozdroże 17 C. ks. Paweł

od 16.00, Komandosów 4, 46-90. ks. Stanisław

 

środa 17.01.2018

od 15.00, Komandosów 17, 46-90 ks. Andrzej

 

czwartek 18.01.208

od 16.00, Komandosów 4, 91-135. ks. Stanisław

 

piątek 19.01.2018

od 14.00, Komandosów 10, 1-60. ks Paweł

od 15.00, Komandosów 17, 91 – 150. ks. Andrzej

od 16.00, Komandosów 4, 136 – 180. ks. Stanisław

 

sobota 20.01.2018

od 10.00, Komandosów 16 klatka B od 10 piętra. ks. Paweł

od 10.00, Komandosów 17, 151 – 195. ks. Andrzej