Zgłaszając w Parafii zamieszkania zmarłego/ej/ pogrzeb należy:

  • wcześniej ustalić w Zarządzie Cmentarza miejsce, dzień i godzinę pogrzebu;
  • w Kancelarii Parafialnej przedłożyć akt zgonu z USC i świadectwo zaopatrzenia Świętymi Sakramentami (jeżeli zmarły był zaopatrzony poza Parafią np. w szpitalu).