Caritas-logotyp
Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Komandosów 18
30-334 Kraków

Służebnica Boża Maria Epstein (1875 – 1947)
s. Magdalena

Urodziła się 2 sierpnia 1875 r. na zamku w Pilicy.Odebrała stosowne dla osoby ze swojej sfery wykształcenie, Epsteinówna w wieku 18 lat: przystała do filantropijnego Stowarzyszenia Panien Ekonomek św. Wincentego
á Paulo. W 1900 roku została członkinią Związku Niewiast Katolickich
i stała się prawdziwą kobietą czynu: założyła pierwszą w Polsce szkołę pielęgniarek zawodowych. Sama w 1913 r. zdobyła patent dyplomowanej pielęgniarki i została dyrektorką szkoły.

W okresie I wojny światowej organizowała kursy sanitarne oraz – z grupą uczennic – kolumny sanitarne na froncie. Na prośbę Kurii krakowskiej, uruchomiła siły fachowe do walki z epidemią, jaka wybuchła wśród ludności cywilnej. Za zasługi dla społeczeństwa została odznaczona trzema orderami: dwoma austriackimi za pracę medyczną na froncie i Krzyżem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za zorganizowanie i poprowadzenie grupy sanitarnej w okresie plebiscytu na Górnym Śląsku.

W 1924 r. powołała – po zawarciu umowy z Uniwersytetem Jagiellońskim – Uniwersytecką Szkołę Pielęgniarek i została jej kierowniczką. Pełniła tę funkcję w latach 1925–1931. Aby szkoła mogła stać się odpowiednim centrum dydaktycznym, walnie przyczyniła się do kompletnego i nowoczesnego jej wyposażenia. Pragnąc równocześnie pogłębić własne kwalifikacje i poznać najnowsze osiągnięcia z dziedziny szkolenia średniego personelu medycznego, odbyła podróż naukową po szkołach i klinikach francuskich, angielskich, belgijskich i austriackich.

24 marca 1931 r. przekroczyła furtę klauzurowego klasztoru mniszek dominikańskich w Krakowie na Gródku. Tam rozpoczęła życie pogłębionej modlitwy i studium prawd Bożych. W klasztorze s. Magdalena pełniła
różne funkcje zakonne. Między innymi była infirmerką, organistką.
Siostra Magdalena zmarła 6 września 1947 roku.