OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

I  NIEDZIELA  WIELKIEGO POSTU

1.02.2018 r.

1.      Przeżywamy czas Wielkiego Postu. Niech będzie dla nas, wierzących, okazją do głębszej refleksji, ufnej modlitwy, a w życiu codziennym do dawania świadectwa wiary.

Zachęcamy do udziału w nabożeństwach pasyjnych: Gorzkie Żale odprawiamy w niedzielę o 1745, a Drogę Krzyżową w piątek o 1700 dla dzieci i gimnazjalistów oraz o 1800 dla młodzieży i dorosłych. Udziałem w tych nabożeństwach można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Składka na Gorzkich Żalach przeznaczona jest na przygotowanie Ciemnicy i Grobu Pańskiego.

Dziś trzecia niedziela miesiąca; po Mszach świętych kwestuje Zespół Charytatywny. Ofiarodawcom składamy „Bóg zapłać!”

2.      Najbliższy piątek ogłosił Papież Franciszek dniem postu i modlitwy w intencji pokoju na świecie; szczególnie w Demokratycznej Republice Konga i Sudanie Południowym. Modlitwą ogarniajmy również osobę Ojca św., bowiem w czwartek obchodzimy Święto Katedry św. Piotra.

3.      Przyszła niedziela zwana „Ad Gentes”, jest obchodzona w Polsce jak dzień solidarności, modlitwy, postu i ofiary dla misjonarzy i misjonarek (naszych rodaków) pracujących na misjach. Dają oni świadectwo o Ewangelii i są również ambasadorami Polski w 97 krajach świata. Kazania będzie głosił ks. Tymoteusz Akpako, kombonianin pochodzący z Afryki. Po Mszach świętych będzie kwestował na rzecz misji. Niech nasz wkład wspiera misjonarzy na drodze wierności Chrystusowi i drugiemu człowiekowi.

4.      Do wieczności odeszli śp. Aleksandra Żychowska, Zdzisław Przybyła. Polecajmy ich miłosiernemu Bogu.

5.      Ks. Arcybiskup pisze:Pragniemy wspólnie prosić Boga, abyśmy skarb wolności, którym dane jest nam obecnie się radować, potrafili zachować w sobie i przekazać go przyszłym pokoleniom Polaków”. Niech na tej drodze wspierają nas Święci Patronowie Ojczyzny i szlachetne Postacie naszej historii.