OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

II  NIEDZIELA  WIELKANOCY

23  IV  2017 r.

 

 

 

1.      Znaczenie dzisiejszego Święta wyraził Pan Jezus w słowach skierowanych do św. Faustyny: „Nie znajdzie żadna dusza usprawiedliwienia, dopokąd się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia Mojego i dlatego pierwsza niedziela po Wielkanocy, ma być świętem Miłosierdzia, a kapłani mają w dniu tym mówić o tym wielkim i niezgłębionym miłosierdziu Moim”.

W naszym kościele o godz. 1500 będzie nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

Dziś obchodzimy święto patronalne „Caritas” i rozpoczynamy 73. Tydzień Miłosierdzia. Niech miłosierdzie Boga mobilizuje nas do okazywania tego daru wobec bliźnich.

Po Mszach św. będzie zbierana ofiara na pomoc dla poszkodowanych mieszkańców Syrii. Zachęcamy do pomocy w ramach akcji: „Rodzina Rodzinie”. To wsparcie konkretnej rodzinie w Syrii, znanej z nazwiska, przez pół roku (miesięcznie w wys. 510 zł). Można to czynić w kilka osób czy rodzin razem. Szczegóły na stronie internetowej „Caritas”.  Składamy również serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wspierają działanie naszego Zespołu Charytatywnego, który pomaga potrzebującym Parafianom i przywraca poczucie międzyludzkiej solidarności (w Wielką Sobotę złożona 5740 zł). Darczyńcom i członkom Zespołu Charytatywnego składamy „Bóg zapłać!”

2.      Kalendarz liturgiczny:

- poniedziałek 24 IV – uroczystość św. Wojciecha, bpa i męczennika, głównego patrona Polski i św. Jerzego, męczennika.

- wtorek  25 IV         – święto św. Marka, Ewangelisty. To dzień imienin naszego Ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego – polecajmy go wstawiennictwu św. Patrona.

- piątek  28 IV          – wspomnienie św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, wielkiego czciciela NMP

- sobota 29 IV           – święto św. Katarzyny ze Sieny, dziewicy i dra Kościoła, patronki Europy

3.      Sobota 29 kwietnia do dzień męczeństwa duchowieństwa polskiego w czasie II wojny światowej. W tym dniu, w obozie w Dachau, Amerykanie uwolnili 820 kapłanów; a w czasie wojny zostało zamordowanych prawie 3000 duchownych. Módlmy się również o nowe powołania.

4.      Spotkanie z rodzicami dzieci komunijnych we wtorek o godz. 1900 w kościele.

5.      Nasi Biskupi przypominają: „Każdy jest umiłowany przez Boga, więc każdy ma mieć miłosierdzie w sercu, pamięci i działaniu”. Niech te słowa stają się „ciałem” w naszym codziennym życiu.