OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

2 NIEDZIELA ZWYKŁA

20.01.2019 r.

1. Trwa Tydzień Modlitw o Zjednoczenie Chrześcijan pod hasłem: „Dąż do sprawiedliwości”. Niech troska o jedność w wierze mobilizuje nas do starań o pojednanie w kręgu najbliższym. Główne nabożeństwo dziś o godz. 1500 w sanktuarium Jana Pawła.

Po Mszach świętych kwestują członkowie Zespołu Charytatywnego na rzecz ubogich w naszej parafii. Ofiarodawcom składamy serdeczne „Bóg zapłać!”

W tym tygodniu modlitwą wspierajmy Ojca świętego i młodzież zgromadzoną w Panami i w wielu miastach całego świata. Niech łaska Ducha Świętego ogarnie wszystkich i wyzwala entuzjazm wiary. W sanktuarium Jana Pawła II spotkanie pt. „Panama w Krakowie” rozpocznie się w sobotę 26 stycznia o 2000 i trwać będzie w niedzielę. Przewidziana jest również bezpośrednia łączność z Panamą.

2. Kalendarz liturgiczny:

- poniedziałek 21 I          – wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy

- czwartek  24 I                – wspomnienie św. Franciszka Salezego, bpa i dra Kościoła

- środa  25 I                      – święto nawrócenia św. Pawła Apostoła

- sobota 26 I                     – wspomnienie św. Tymoteusza i Tytusa, biskupów

3. W piątek obchodzi imieniny ks. Paweł. Składając serdeczne życzenia otaczamy go modlitwą i dziękujemy za rzetelną posługę duszpasterską w naszej parafii. Msza św. w Jego intencji będzie w tym dniu o godz. 700.

4. W tym tygodniu odeszli do wieczności śp. Janina Kupiec, śp. Kazimierz Krupa, śp. Leszek Halik i śp. Bolesław Szołomicki. Polecajmy ich miłosiernemu Bogu.

5. Św. Paweł pisze: „Wszystkim objawia się Duch dla wspólnego dobra”. Niech natchnienia Ducha Świętego będą przez nas rozpoznawane i podejmowane z ochotą.