Zasadniczo wszystkie sprawy kancelaryjne załatwiamy
w godzinach posługi duszpasterskiej w kancelarii:
Wtorki i czwartki od 16.00 do 17.30
Środy i soboty od 9.00 do 10.00

W wyjątkowych wypadkach (np. pogrzeb) – jeśli ksiądz jest obecny można prosić o załatwienie sprawy poza godzinami kancelaryjnymi.

Metrykę Chrztu Świętego do zawarcia Sakramentu Małżeństwa wydajemy tylko do rąk własnych.