• 1694 - Ludwik Mikołaj Grabiański, architekt i sekretarz króla Jana III Sobieskiego, buduje kościółek św. Bartłomieja Apostoła.
 • 1706 - Ludwinów wraz z kościółkiem przechodzi na własność rodziny Luxarowiczów.
 • 1726 - Ludwinów wraz z kościółkiem staje się własnością księży misjonarzy ze Stradomia.
 • 1737 - biskup Mikołaj Kunicki, sufragan krakowski, poświęca kościółek.
 • 1782 - istnieje tu samoistna parafia ludwinowska pw. św. Bartłomieja, którą w XIX w. włączono w skład parafii podgórskiej św. Józefa.
 • 1816 - majątek ludwinowski zakupił obywatel Podgórza Franciszek Ripper, który w 1831 r. odnowił kaplicę.
 • 1895 - Ludwinów przechodzi w ręce rodziny Batków, których dziełem jest remont kaplicy z zabudowaniem kruchty.
 • 1939 (do 1963) - kościółek był nieczynny i ulegał stopniowemu niszczeniu.
 • 1960 - kościółek przeszedł hipotecznie na własność parafii podgórskiej św. Józefa, a potem św. Katarzyny (obecnie Matki Bożej Fatimskiej).
 • 1963 - J. E. biskup Jan Pietraszko, sufragan krakowski, poświęca kościółek i odprawia pierwszą Mszę Świętą po 24 – - letniej przerwie w odprawianiu nabożeństw w kościółku św. Bartłomieja.
 • 1967 - śmierć ks. Stefana Jaworskiego, proboszcza parafii św. Katarzyny w Krakowie, którego zasługą jest otwarcie kościółka po długoletniej przerwie.
 • 1968 - ustanowienie samodzielnego rektoratu kościoła św. Bartłomieja. Pierwszym rektorem kościoła zostaje mianowany ks. Adam Gacek. Odtąd w kaplicy św. Bartłomieja prowadzone jest samodzielne duszpasterstwo.
 • 1978 - J. E. ks. kardynał Karol Wojtyła odprawia w kościele św. Bartłomieja ostatnią rezurekcję przed wyborem na papieża.
 • 1980 - kapitalny remont kościoła św. Bartłomieja. 1982 – ks. kard. F. Macharski poświęca plac budowy nowego kościoła.
 • 1983 - Jan Paweł II poświęca kamień węgielny do nowego kościoła, erygowanie parafii (2 luty 1983 r.).
 • 1984 - poświęcenie dolnej kaplicy kościoła przez ks. kard. F. Macharskiego.
 • 1985 - poświęcenie figury M. B. Fatimskiej przez ks. bpa Kazimierza Górnego.
 • 1986 - wmurowanie kamienia węgielnego.
 • 1987 - ks. kard. F. Macharski poświęca trzy dzwony kościelne.
 • 1998 - 7 października uroczysta konsekracja kościoła M. B. Fatimskiej odprawiona przez ks. kard. F. Macharskiego.
 • 2005 - Ksiądz kanonik Adam Gacek, ze względów zdrowotnych, przestał być proboszczem.
 • 2005 - Proboszczem Parafii Matki Boskiej Fatimskiej został mianowany ks. prałat Marian Rapacz.
 • 2008 - 24 marca odchodzi do Pana Ks. Kanonik Adam Gacek, pierwszy proboszcz i budowniczy kościoła.
 • 2011 - 28 września, nasz parafian ks. Grzegorz Ryś przyjmuje sakrę biskupią. Virtus in infirmitate - hasło z herbu ks. Biskupa
 • 2013 – 22-23 kwietnia był czasem peregrynacji Obrazu Bożego Miłosierdzia i relikwii św. Siostry Faustyny i bł. Jana Pawła II